ONZE OPLEIDINGPROGRAMMA’S

Onze “project management”-aanpak laat ons toe een optimaal resultaat te garanderen zodat onze interventies voor u een rendabele investering zijn.

Eén persoon treedt op als SPOC voor al onze klanten. Ongeacht de omvang van uw project heeft u de mogelijkheid om één contactpersoon te hebben. Deze persoon is verantwoordelijk voor het bepalen van uw behoeften, het coördineren, plannen en organiseren van de opdracht met alle trainers. U heeft dus het voordeel van een eigen contactpersoon vóór, tijdens en na de realisatie van uw project. 

MANAGEMENT & HUMAN RESOURCES

 • Uw leadership ontwikkelen.
 • De manager coach.
 • Managementcommunicatie.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Van collega tot manager: slagen in uw transitie.
 • De nieuwe manager: een goede start in uw nieuwe functie.
 • Slow management: uw teams doen groeien met welwillendheid en zonder stress.
 • Onderhandelingstechnieken voor managers.
 • Bemiddeling: conflicten hanteren en omgaan met agressie.
 • Het beheer van absenteïsme en de preventie van burn-out.
 • Priority Management: uw eigen prioriteiten en die van uw team beheren.
 • Talent- en competentiemanagement.
 • Telewerken: op afstand leidinggeven en uw teams begeleiden.
 • Mobility Management: loopbaanbegeleiding en interne mobiliteit.
 • Change begrijpen en begeleiden. 
 • Managementgesprekken voeren.
 • Evolutiegesprekken voeren en herkaderen zonder te demotiveren.
 • Managementfacilitering: werken met collectieve intelligentie.
 • Uw opleidingsplan opstellen.
 • Effectieve rekruteringsgesprekken voeren.

VERKOOP, AANKOOP & KLANTGERICHTHEID

 • Verkooptechnieken, succesvolle verkoopgesprekken.
 • De klant staat centraal: klanttevredenheid en klantgetrouwheid.
 • Klantgerichtheid ontwikkelen: begrijpen en adviseren.
 • Het beheer van klachten en moeilijke klanten.
 • De commerciële pitch: impact hebben en kunnen overtuigen. Succesvolle commerciële onderhandelingen.
 • Afspraken maken en prospectie per telefoon.
 • Receptie: uw bezoeker ontvangen op een professionele en effectieve manier.
 • Wees de ambassadeur van uw bedrijf: klantgerichtheid voor niet-commerciëlen. 
 • Onderhandelingstechnieken voor aankopers.
 • LinkedIn: networking en prospectie. 

COMMUNICATIE & CREATIVITEIT

 • Assertiviteit: voor uzelf opkomen en uw grenzen stellen.
 • Schriftelijk communiceren op een professionele en impactvolle manier.
 • Vergaderingen organiseren en leiden op een effectieve manier.
 • Technieken voor het notuleren van vergaderingen. 
 • Spreken in het openbaar en impactvolle presentaties geven. 
 • Uw gesprekspartner of publiek beïnvloeden en overtuigen.
 • Analyse- en probleemoplossende technieken.
 • Project Management: methodologie, nauwkeurigheid en communicatie.
 • Het houden van creatieve brainstormsessies en dynamische, interactieve vergaderingen. 
 • Co-ontwikkeling voor een creatieve en gezamenlijke aanpak van projecten. 
 • Het beheersen van virtuele brainstormtechnieken.
 • Fotolezen: effectief en snel onthouden.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING & WELZIJN

 • Uw prioriteiten stellen en uw tijd doeltreffend beheren. 
 • Uw superkrachten gebruiken om uw doelen te verwezenlijken en te bereiken.
 • Emotionele intelligentie en het beheer van emoties. 
 • Insights Discovery®: zelfkennis en kennis van de anderen. 
 • Uw stress beheren en burn-out vermijden.
 • Omgaan met agressie en harmonieuze relaties opbouwen met uw omgeving.
 • Mindfulness: technieken aanleren om het welzijn te verbeteren.
 • Uw zelfvertrouwen versterken. 
 • De identiteit van uw team creëren door te werken aan uw persoonlijke identiteit. 
 • Change aanvaarden en blijk geven van veerkracht. 

 

 U vindt al onze diensten in onze catalogus 2024 

ONZE METHODOLOGIE

Onze opleidingen zijn hoofdzakelijk actief en participatief. Ze omvatten gemiddeld 70% praktijkervaring en zijn gebaseerd op de concrete ervaring van elke deelnemer.

Wij volgen het model van Kolb om een compleet en verankerd leerproces mogelijk te maken: reflectieve waarneming, abstracte begripsvorming, actief experimenteren, concreet experimenteren.

Nadruk wordt gelegd op het “HOE“: op elk moment van het leerproces zorgt de trainer ervoor dat de deelnemers op een zeer concrete manier weten hoe ze het aangeleerde kunnen toepassen in hun professionele realiteit.

Elke interventie omvat vele toepassingsmomenten: rollenspellen, reële casestudies, uitwisseling van goede praktijken met collectieve intelligentie, brainstorming (ex. worldcafé), quiz…

DE VOORBEREIDING VAN UW PROJECTEN

De voornaamste stappen van een project:

1. Voorafgaande behoefteanalyse en voorbereiding van de interventie:

 • Context, behoefte, doelstellingen en verwachte resultaten.
 • Identificatie van de behoeften van de deelnemers, hun motivatie- en competentieniveau.
 • Definitie van het verloop en de creatie van een storyboard, indien wenselijk.
 • Overeenkomst over de aanpak en de te gebruiken opleidingstools.

2. Ontwikkeling van de modules:

 • Wij kunnen u zowel een klassieke aanpak aanbieden als een “blended learning”-aanpak waarbij de deelnemers een deel van het materiaal vóór en na de klassikale opleiding kunnen verwerven. Hiertoe gebruiken wij leuke en interactieve tools (padlet, Genially, enz.).
 • Wij kunnen asynchrone modules creëren die aangepast zijn aan leerplatforms (360Learning).
 • De inhoud wordt steeds door de klant gevalideerd.
 • Briefing van onze trainers en concrete organisatie van onze interventies.

3. Evaluatie van de resultaten:

 • Debriefsgesprek met de klant.
 • Evaluatie van de resultaten en tevredenheid van de deelnemers.
 • Aanbevelingen voor verdere follow-up.