ZIJ VERTROUWEN ONS

ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE


We beperken ons niet tot het louter behoren tot uw leveranciers, wij wensen aan uw zijde te staan als partner teneinde u te begeleiden doorheen het hele ontwikkelingsproces van het menselijk kapitaal in uw onderneming.

“Reële partnerschappen aangaan”, klinken niet als loze woorden in onze oren.

Het startpunt en de leidraad in onze opdrachten zal steeds de luisterbereidheid zijn : luisteren naar de klant om zijn behoeften, verwachtingen inzake resultaten en zijn ontwikkelingsdoelstellingen te identificeren. Daarna zal een gepaste en pragmatische oplossing aangeboden worden.
Onze wens : harmonieuze relaties ontwikkelen, waarbij we samen en in alle vertrouwen zullen kunnen samenwerken gedurende de hele duur van het project.
Onze doelstelling : bijdragen tot een duurzame groei van de efficiëntie van uw onderneming en uw medewerkers.

Elk project die ons toevertrouwd wordt door onze klanten wordt behartigd door één van onze consultants. Hij zal uw bevoordeelde gesprekspartner zijn en zal de finale verantwoordelijkheid dragen voor het goede verloop van de overeengekomen opdracht. Hij zal u begeleiden om uw noden te identificeren, de samenwerkingsovereenkomst op te stellen en de meest gekwalificeerde trainers aan te stellen om uw project succesvol te laten verlopen.

Op het einde van het project, zal hij er zich van vergewissen dat de vooropgestelde resultaten behaald en duurzaam verankerd werden.

ONZE ADN
 • Een positieve energie en een benadering toegespitst op actie en resultaat
   
 • Actief luisteren naar uw behoeften om een onberispelijke kwaliteit van onze diensten te bereiken
   
 • Een actieve en interactieve pedagogische benadering die de talenten waardeert
 • Diensten op maat, voor een snelle en duurzame verankering van vaardigheden
 • De ontwikkeling van een partnerschap op lange termijn, die een harmonieuze relatie en wederzijds vertrouwen bevoordeelt
ONZE WAARDEN
 • Het delen 
 • Respect
 • Overdracht van kennis
 • Ontplooiing van het individu
 • Kwaliteit