OPLEIDING & ONTWIKKELINGSTRAJECTEN

Als Learning Architect bestuderen we uw project in een holistische benadering van het leren. Deze analysemethode stelt ons in staat om u een optimaal resultaat te garanderen zodat onze interventies voor u een rendabele investering zijn.

 

 

U vindt al onze diensten in onze catalogus 2021 

ONZE THEMA’S

HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT

 • Uw leadership ontwikkelen en uw teams op een efficiënte manier managen
 • De manageriale facilitatie
 • Managementgesprekken: evalueren, begeleiden, herkaderen, doelen stellen
 • De manager coach: de kunst van het motiveren van uw medewerkers
 • Manageriale onderhandelingstechnieken: succesvol beïnvloeden en overtuigen
 • Telewerken: managen en coachen van uw teams op afstand
 • Slow Management: uw teams met welwillendheid en zonder stress doen evolueren
 • Priority management: uw prioriteiten beheren en deze van uw team organiseren
 • Management communicatie
 • Talent- en competentiemanagement (HR)
 • Uw opleidingsplan opstellen (HR)
 • Wervingsgesprekken: functiebepaling, vacature en professionele gesprekken (HR)
 • Het beheer van ziekteverzuim (HR)
 • Loopbaanoriëntering en interne mobiliteit (HR)
 • Conflicthantering en omgaan met agressie
 • Inzicht verwerven in change en het begeleiden van carrièretransitie met behulp van het hudson’s wheel

VERKOOP, AANKOOP & MARKETING

 

 • Ontwikkelen van klantgerichtheid, leren begrijpen en adviseren
 • Verkooptechnieken: succesvolle zakelijke gesprekken en onderhandelingen
 • LinkedIn: networking en prospectie
 • Commerciële onderhandelingen voor doorgewinterde verkopers
 • Onderhandelingstechnieken voor aankopers
 • Call Center: afspraken maken, klantgerichtheid en prospectie
 • Commerciële communicatie, binding- en klachtenbeheer
 • De commerciële pitch: impact hebben en uw gesprekspartners overtuigen
 • Onthaal: de bezoeker verwelkomen, zowel in visu als aan de telefoon
 • Wees de ambassadeur van uw bedrijf (onthaal en klantgerichtheid voor niet-commerciëlen)
 • Sales Management: structuur brengen, motiveren en uw sales teams beheren
 • Coaching “on the job”: uw verkopers op het terrein begeleiden

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING &

COMMUNICATIE

 • Assertiviteit: voor jezelf opkomen op een serene manier en je grenzen stellen
 • Visuele canvassen: dynamische brainstormsessies, interactieve en doeltreffende vergaderingen
 • Project Management: methodologie, nauwgezetheid en communicatie
 • Time Management: het beheer van tijd en prioriteiten
 • Zich op prioriteiten heroriënteren, motivatie versterken, projecten verwezenlijken
 • Uw relaties verbeteren dankzij emotionele intelligentie
 • Stress begrijpen en beheren, zelfbeheersing verbeteren
 • Spreken in het openbaar en efficiënte vergaderingen leiden
 • Omgaan met agressie
 • Mindfulness: inleiding tot het volle bewustzijn
 • Schriftelijk communiceren op een professionele en impactvolle manier
 • Insight Discovery: zelfkennis als hefboom voor individuele motivatie en collectieve prestatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN (9 DAGEN)

 

 

ONZE ONTWIKKELINGSTRAJECTEN

Een ontwikkelingstraject is veel meer dan een opleiding. U geniet van een diepgaande begeleiding, zodat u even afstand kunt nemen en u zich kunt concentreren op uw rol, uw verantwoordelijkheden en uw impact als manager.

De voordelen:

 • Een 8-daagse cursus gepland over 6 maanden, eenvoudig op te nemen in uw tijdschema
 • ½ dag intake om het programma op maat met de deelnemers te organiseren op basis van hun niveau en verwachtingen
 • ½ dag op het einde van het traject met een oefening om de ontwikkeling en verankering van competenties te bevestigen
 • Verdiepingsoefeningen die tussen de sessies moeten worden uitgevoerd om de geleerde methoden te verankeren
 • Een traject met een expert die u tijdens de hele duur zal opvolgen
 • Een online platform voor voortdurend contact met uw begeleider en andere deelnemers om co-working en best practices te bevorderen

 Hoe werkt het? 

We vormen een groep van 5 à 10 deelnemers. Van zodra uw inschrijving is geregistreerd, plannen we in onderling overleg uw traject in, rekening houdend met uw tijdschema.

We beginnen met het plannen van een traject van zodra we 5 geregistreerde deelnemers bereiken.

VOORAFGAANDELIJKE ANALYSE VAN AL ONZE INTERVENTIES

Samen bepalen we :

 • De pedagogische doelstellingen die u wenst te bereiken
 • De context waarin de opleiding zal plaatsvinden, de realiteit in uw bedrijf
 • De specifieke competenties die aan bod dienen te komen
 • De manier waarop u de verwezenlijking van doelstellingen aan het einde van de interventie zal kunnen meten

We houden ook rekening met de specificiteiten van de op te leiden personen:

 • Het niveau van expertise en professionele volwassenheid
 • Het niveau van betrokkenheid en motivatie
 • Individuele specifieke verwachtingen

Deze analyse stelt ons in staat om onze tools, methodologie en pedagogische aanpak aan te passen aan uw bedrijf en uw medewerkers.

Onze trainers, experten in de verschillende voorgestelde thema’s, kunnen u dan het gedetailleerde programma van uw opleiding voorstellen. We wachten steeds op uw akkoord over het programma alvorens de opdracht aan te vatten.

Ook de indeling, duur en locatie van de opleiding worden in onderling overleg overeengekomen.

 

VERANKERING EN EVALUATIE VAN DE RESULTATEN

Onze service beperkt zich niet louter tot een éénmalige interventie. Ons doel is om u een duurzame verbetering van competenties aan te bieden. Om dit doel op een duurzame manier te bereiken, werken we d.m.v. een participatieve aanpak die elk individu motiveert om uit zijn comfortzone te stappen en actie te ondernemen.

Het cursusmateriaal is op een zodanige manier ontworpen dat de deelnemers worden aangemoedigd individuele notities te maken. Technische fiches blijven gemakkelijk bruikbaar en bij de hand na de opleiding.

Elke deelnemer wordt uitgenodigd om aan het einde van de opleiding zijn eigen evolutieplan op te stellen. Dit evolutieplan omvat zijn persoonlijke inzet voor verbetering en verandering. Het kan worden gedeeld met de directe manager en worden gebruikt als een hulpmiddel tijdens operationele gesprekken.

Op het einde van elk van onze interventies worden deelnemers uitgenodigd om de opleiding te evalueren en hun niveau van tevredenheid kenbaar te maken. De trainer zal ook een evaluatie schrijven die zich zal richten op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en de betrokkenheid en kwaliteit van het werk dat door de deelnemers aan de dag gelegd werd.

We zullen deze resultaten met u delen, om te oordelen in hoeverre de doelstellingen werden bereikt. Op dat ogenblik kunnen we mogelijke aanvullende of corrigerende maatregelen overwegen, indien nodig.

Met het oog op een partnerschap op lange termijn wordt, na enkele maanden na onze interventie, een tweede evaluatie voorgesteld. Het resultaat van deze evaluatie, evenals onze aanbevelingen, worden u toegestuurd onder de vorm van een individueel en/of collectief competentierapport.

 

 

METHODOLOGIE

Onze opleiding is in wezen actief en is gebaseerd op de praktijkervaring van elke deelnemer. De “coach” houding van de trainer stelt iedereen in staat om de inhoud van de training op een snelle en duurzame manier toe te passen.

Op basis van theoretische input en praktische oefeningen uit de eigen professionele realiteit nodigen we deelnemers uit om een persoonlijke reflectie te ontwikkelen, rekening houdend met hun huidige houding en gedrag, gecombineerd met het zich bewust worden van de veranderingen die moeten worden doorgevoerd volgens het te bereiken doel.

Onze methode combineert:

 • Individuele en collectieve reflectie
 • Theoretische bijdrage
 • Praktische training, casestudy
 • Oefeningen in subgroepen
 • Tests et analyse van éénieders functioneren

Het cursusmateriaal is gevarieerd en aangepast aan het thema van de opleiding:

 • Powerpoint
 • Praktische fiches
 • Testen
 • Theoretische documentatie
 • Mind Mapping

Tijdens de training is de trainer alert op de dynamiek van de groep en hoe deze zich ontwikkelt. De constante analyse van het niveau van participatie, enthousiasme en houding van de deelnemers, stelt hem in staat om zijn aanpak voortdurend aan te passen om efficiënt te blijven en te luisteren naar individuele en collectieve behoeften.

Tot slot zorgen we ervoor dat onze opleiding plaatsvindt in een prettige, gemoedelijke en ontspannen sfeer. We blijven ervan overtuigd dat leren met plezier de efficiëntie, het enthousiasme en de wens om te verbeteren verhoogt.