Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

 

Welkom op de site van SANAELCONSULT waarmee u kennis kunt nemen van aanbod van diensten.
Door onze website sanaelconsult.com, te bezoeken en / of te gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden en eventuele andere bepalingen en voorschriften die hieromtrent zijn uiteengezet op de site.

GEBRUIK VAN COOKIES

De cookies die worden gebruikt op de site www.sanaelconsult.com zijn bedoeld om uw voorkeuren vast te leggen. Geen van hen maakt het mogelijk uw persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mail of e-mail, te bewaren, waarmee wij met u zouden contact kunnen opnemen. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om te voorkomen dat deze zouden worden opgeslagen, maar mogelijks werken dan sommige delen van de site niet meer correct.

BESCHERMING VAN PRIVACY

Deze site wordt beheerd door SanaelConsult, gevestigd in Waterloo, Office Park – Gebouw M – Drève Richelle 161/57 te 1410 Waterloo. SanaelConsult is bereikbaar per e-mail via info@sanaelconsult.com

De persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze site worden verstrekt, worden door SanaelConsult verwerkt voor dienstverlening, in overeenstemming met de wet op de bescherming van de privacy.

De betrokken personen geven hun toestemming voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot hun volledige identificatie en dewelke essentieel zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienst.

Tenzij anders schriftelijk gemeld aan het hierboven vermelde contactpunt, machtigt de gebruiker SanaelConsult om deze gegevens te gebruiken voor de communicatie van informatie met betrekking tot haar verschillende diensten en activiteiten.

Alle gecommuniceerde gegevens worden met de grootste discretie behandeld. De betrokken personen kunnen deze gegevens op elk moment raadplegen, ze kosteloos laten aanpassen of verwijderen.

De bestanden die deze gegevens bevatten, zijn het eigendom van SanaelConsult.

Alle persoonlijke gegevens die u aan SanaelConsult toevertrouwt voor het gebruik van de website of de diensten zijn onderworpen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

U hebt het recht op toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen op elk moment worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde contactadres.

We opteren voor een maximale beveiliging van uw gegevens, inclusief interne procedures. Deze beveiligingen en procedures voldoen aan de geldende regelgeving.

We doen er ook alles aan om ervoor te zorgen dat externe partijen die met ons samenwerken de gegevens waartoe zij toegang krijgen, op een correcte wijze behandelen, volgens de geldende regelgeving. We beperken de toegang tot gegevens voor werknemers of consultants die onderworpen zijn aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen, en uitsluitend wanneer de kennis van de gegevens gerechtvaardigd is voor de uitvoering van taken en / of diensten.

We hebben in het bijzonder de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies (back-up) of ongeoorloofde toegang (alleen specifieke machtigingen).

Alle gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen op een server die alle veiligheidsgaranties biedt en worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

SanaelConsult kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de sites die via hyperlinks met de website zijn verbonden. Bezoekers dragen de volledige verantwoordelijkheid over de wijze waarop zij de website gebruiken de daarmee verbonden risico’s (inclusief via zoekmachines, applicaties of programma’s). Bij een bezoek van websites van derden, raden we u aan hun beleid te controleren op gegevensverzameling en privacy. SanaelConsult sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van SanaelConsult of over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het contactadres bovenaan deze pagina.

BEVOEGDE RECHTBANKEN

Zonder afbreuk te doen aan specifieke contractuele voorwaarden die specifiek zijn voor de betreffende diensten en die bij voorrang van toepassing zijn, is elk geschil met betrekking tot deze site of de inhoud ervan uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Nijvel zijn bevoegd.